Yönetim

Ticari ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında MMK Metalurji şirketi, Rus ve Uluslarası kurumsal yönetim standartlarını kılavuz edinir. Kurumsal yönetim standartlarının uygulanması ve yüksek finansal sonuçlara ulaşılması, Rus ve yabancı yatırımcıların Şirkete olan güvenlerinin güçlenmesini sağlamaktadır.

Kurumsal yönetimimizin temel prensipleri aşağıdaki gibidir;

  • Hissedar ve yatırımcıların çıkarları ve haklarının korunması,
  • Tüm hisse sahiplerine karşı eşit yaklaşım,
  • Tüm ilgili taraflara yönelik karşılıklı güven ve saygı,
  • Gelişim stratejisi ve mevcut faaliyetlerle ilgili bilginin şeffaflığı ve zamanında ifşası,
  • MMK’nın uzun süreli ekonomik refah sağlamasına yönelik adil yönetim tarzı,
  • Şirketin ekonomik faaliyetleri sonucunda çevre etkisinin minimaliz edilmesi.
Bağlı şirketlerle ve bunların katılımcıları, kurucuları ve üyeleri olan diğer hukuki kişilerle ilişkilerde MMK, tek bir kurumsal politikayı takip eder.