MMK Grubu

MMK Şirketler Grubu

Magnitogorsk Demir-Çelik Fabrikası PJSC 1932 yılında Magnitogorsk şehrinde kurulmuştur. Dünyadaki en büyük metal ürün imalatçılarından biri olup Rusya Pazarı’nda ise lider konumdadır. MMK PJSC hisseleri Londra Menkul Kıymetler Borsasında ve Moscow Interbank Currency Exchange’de işlem görmektedir.

MMK PJSC 14.5milyon ton sıvı çelik üretim hacmine sahip, demir cevheri ve hurdadan yüksek katma değerli ürün imalatı gerçekleştiren, entegre bir demir-çelik fabrikasıdır. Dünya standartlarına uygunluk, sürekli modernizasyon ve öncü teknoloji, yatırımcı ruh MMK için anahtar kavramlardır.

MMK Şirketler Grubu, uzun dönemli rekabet gücü ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren, ortak yönetim sistemiyle birleştirilmiş şirketler topluluğudur.

Bu stratejinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde Gruba dahil olan şirketler, aşağıdaki prensipleri benimserler;

 • Grup kaynaklarının odaklı ve etkin kullanımı
 • Yatırım, pazarlama, üretim, teknoloji, sosyal ve muhasebe politikasına yönelik tek bir yaklaşım sergilenmesi,
 • Grup olarak ortak planların oluşturulması ve hayata geçirilmesine yönelik bütünleşik yaklaşım 
 • Ortak kurumsal kültür ve sosyal 
 • Grup içerisinde optimize edilmiş 
 • Sürekli yetkinleştirme ve 
 • Kapsamlı güvenlik ve risk yönetim sistemi,

Grubun stratejik hedeflerine ulaşmasında yarar sağlayacak adımlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Grup içerisinde stratejik gelişimin planlanması,
 • Grup faaliyetlerini düzenleyen ortak kurumsal standartların hazırlanması, 
 • Kalitenin yükseltilmesi ve yeni teknolojilerin uygulanması, 
 • Operasyonel verimliliğin sağlanması, 
 • Ortak bilgi ağının kurulması, bilgi teknolojilerinin sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Pazarda sürekli büyüme,
 • Kurumsal değerlerin korunması ve geliştirilmesi,
 • Grup şirketlerine hukuki destek.


     MMK RUSYA