Kariyer

MMK’lı Olma Deneyimi:

 • Dünya genelinde yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerinde insanı en önemli değer olarak görür.

 

 • Büyük ve mutlu bir aile olarak birlikte çalışma prensibini ilke olarak benimser.


 • Çalışanların, bünyesinde bulunmaktan gurur duyacakları bir Şirket olmayı amaçlar.


 • Sürdürülebilir başarının kaynağının çalışan memnuniyetini artırmak olduğuna olan inançla; sürekli gelişim, paylaşım, bilgi, beceri ve yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik planlı, bilimsel ve stratejik çalışmalar yürütmeye odaklanır.


 • Tüm iş süreçlerinde, adil, objektif, saygılı, duyarlı ve etik olmayı hedefler. 


Değerlerimiz:

 • Güvenilirlik , Dürüstlük, Açıklık

 • Gelişmek, Geliştirmek

 • Desteklemek, Önemsemek

 • Birlik


İş Sağlığı İş Güvenliği: 

 • MMK Metalurji, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini öncelikli değer olarak görmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi ile sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedefler. Bu amaca yönelik olarak İSG kültürel değişim programı 2017  yılının son çeyreğinde başlatılmıştır. Değişim programının içeriği, politikalar, komiteler, eğitimler, oditler ve alan sorumluluğunu kapsayan 5 temel başlığa dayanmaktadır.


 • Teknik konularla ilgili çalışmaların yapılmasıyla birlikte, davranışsal dönüşüm açısından faaliyetler sistemsel şekilde, şirket çalışanlarının katılımlarıyla yürütülmektedir. Politikalarımız gözden geçirilerek İSG’yi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 


 • Kültürel değişim programının en büyük destekçilerinden biri olan komitelerde  tüm bölümlerden üyelerin katkılarıyla iş yapış şekilleri çalışan sağlığı ve iş güvenliği politikasına uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların  yayılımı sağlanmaktadır. Bunun yanında çalışanlar davranışsal ve teknik konular hakkında sürekli olarak eğitim almaktadır. 


 • Alan oditleri takım bazlı yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilmektedir. Temel esas her şeyden önce tüm çalışanların katılımını sağlayarak, İSG ile ilgili örnek uygulamaları görmek, bilgi paylaşımı yapmak ve düzeltilmeye ihtiyaç gösteren hususları not alarak uygunsuzlukların giderilmesini sağlamaktır. 


 • Alan sorumluluğu ile fabrika içinde tüm sahanın sahiplenilmesi sağlanılmıştır. Alan sorumluluları sorumluluk sahalarında iş güvenliği kurallarının hayata geçirilmesi ve risklerin önlenmesi ilkesi ile ekipleri ile birlikte İSG sistemini geliştirme ve yürütme konusunda emek vermektedir.


 • Gerçekleştirilen tüm faaliyetler ile İSG açısından örnek sayılan şirketlerden biri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlenmektedir.


Çevre:

MMK Metalurji olarak sürdürülebilir üretim temel ilkelerimiz arasındadır. Kuruluşumuzdan itibaren sistemlerimizi bu doğrultuda hayata geçirdik. 

Baca gazı atıklarımıza ve atık su ölçümlerimize baktığımız zaman yasal sınırların çok altında değerlere sahip olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Yarınlarımıza sahip çıkmak için cam, metal, plastik, kağıt vb. tüm atıklarımızı grupluyor, güvenli şekilde depoluyor ve geri kazanım tesisleri sayesinde tekrar kullanımlarını sağlıyoruz.

Dörtyol Tesislerimiz’de bulunan ülkemizin en büyük kapasiteli deniz suyu arıtma tesisinde ihtiyacımız olan suyu arıtarak kullanıyoruz. Böylece değerli yeraltı sularımızı endüstriyel ihtiyaçlarımıza yönlendirmiyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevreye hassasiyet konusunda en yüksek özeni göstermeye devam edeceğimizi taahhüt ederiz.


Çalışan ve Endüstri İlişkileri:

 

MMK Metalurji A.Ş. bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yasal mevzuat ve kanunlar bireysel/toplu iş sözleşmesi çerçevesinde tüm hakların sunulduğu bir iş ortamı sağlamaktadır. 

 

Çalışanlarımızın, günümüz çalışma koşullarına uygun rekabet ve verimlilik odaklı endüstri ilişkilerinin sağlanması, sürekli gelişiminin yanında haklarının korunması ve geliştirilmesine de önem vermek adil ve keyifli bir çalışma ortamı sağlanmak esas ilkelerimiz arasında yer almaktadır.

 

İşe Alım Politikası:

MMK Metalurji İnsan Kaynakları olarak açık pozisyonlar için ilk hedef, MMK Metalurji vizyon, misyon ve değerlerine uygun adayı bulmaktır. İşe alım ihtiyaçları doğrultusunda İnsan Kaynakları, Şirket içi/dışı kaynakları kullanarak ilgili departmanlar ile birlikte mülakat ve değerlendirme aşamalarını yürütür. Web sitemizden, online kariyer platformlarından ya da doğrudan ulaşan iş başvuruları, işe alım uzmanlarımız tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve uygun görülen adaylar işe alım sürecinin ilk aşaması için davet edilir.

İşe alım süreci 5 aşamadan oluşur;

 

 

 • Yabancı Dil Sınavı

 • Envanter Uygulamaları 

 • İnsan Kaynakları Mülakatı

 • İlgili Departman Mülakatı

 • Sağlık Muayenesi 

 

Tüm bu süreçlerin sonunda başarılı bulunan adaya iş teklifinde bulunulur.


Oryantasyon Programı:

Oryantasyon programının amacı, göreve yeni başlayan çalışanlarımızın, MMK Metalurji’nin temel ilke ve politikaları, organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olarak adaptasyonunu kolaylaştırmaktır. Bu amaçla, yeni işe başlayan kişiye, görev yapacağı departmandan bir “Destek Kişi” tayin edilir, söz konusu destek kişi, Oryantasyon Programı süresince yeni çalışma arkadaşımızdan birinci derecede sorumlu olup Şirketimize ve işe adaptasyon konularında yardımcı olur. Oryantasyon programı sonunda kişiye “Oryantasyon Değerlendirme” anketi uygulanır ve Şirketimizle ilgili ilk izlenimleri ve Oryantasyon Programı konusundaki görüşleri alınır. Elde edilen veriler süreç iyileştirme çalışmalarına ışık tutar.


Performans Yönetimi:


Performans değerlendirme sistemi ile amacımız çalışanımızın başarılı kılınmasıdır. Performans değerlendirmeleri, belirlenen iş hedeflerinin gerçekleşme oranları ve yetkinlikler üzerinden yapılır. Çalışanlarımızın hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiği, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlendiği etkin geri bildirim ile devam eder. Çalışanlarımız için bireysel gelişim planı hazırlanarak süreç tamamlanır. 


Ücretlendirme ve Yan Haklar:

MMK Metalurji’de ücretler kişinin sahip olduğu yetkinliklere, eğitimine, iş tecrübelerine ve işin gerektirdiği sorumuluklara bağlı olarak  adaletli bir şekilde yapılan değerlendirme ile belirlenir. Alanında lider uluslararası tecrübeye sahip danışmanlık firmalarınında desteğini alarak rekabetçi ücret ve yan hak politika uygulanır.

Beyaz Yakalı çalışanların ücretleri, Şirket tarafından belirlenen ücret skalasına uygun olarak belirlenir. Mavi Yakalı çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi kapsamı geçerlidir.

Tüm çalışanlarımız için yol ve yemek yardımı, özel sağlık sigortası yan haklar arasında yer almaktadır.Eğitim ve Gelişim Stratejisi:

Alanında uzman eğitmen ve eğitim kuruluşları ile birlikte çalışanlarımızın çok yönlü gelişimlerinin sürekli sağlanması en büyük amacımızdır. Bu amaçla Şirketimize özel tasarlanan gelişim programlarına tüm çalışanlarımızın katılımı sağlanmaktadır.

Sürekli olarak alınan teknik ve kişisel gelişim eğitimlerinin değerlendirilmesini ve etkinliklerinin ölçülmesini sağlayarak yaşayan dinamik bir süreç oluşturmaktayız.


MMK İnsan Kaynağı: 


 

 

Öneri ve Ödül Sistemi:

MMK Metalurji, çalışanını iyileştirme süreçlerine dahil eder ve bu yöndeki fikirlerine değer verir. Bu amaçla iş arkadaşlarımızdan gelen iyileştirme önerilerini değerlendirmek üzere komiteler kurulmuş olup, bu komitelerde değerlendirilerek uygulamaya alınan önerilerin sahipleri, düzenlenen bir törenle ödüllendirilmektedir.


İş Başvurusu:

Şirketimizdeki iş olanaklarını görmek ve başvuru yapmak için;  

http://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=mmk metalurji