MMK Laboratuvarlar


MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. Laboratuvarları test ve araştırma faaliyetleri yürütür. Ürün kalitesini doğrudan etkileyen tüm hammaddelerin giriş kontrol testleri, üretimin her safhasında proses kontrol testleri, tüm ürünler için standartların gerektirdiği testler, ilgili laboratuvar tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca, Laboratuvar Müdürlüğü, alternatif hammadde kabul testlerinin koordinasyonunu sağlar. Araştırma projelerinde, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde rol alır.
 
MMK Metalurji Laboratuvar Müdürlüğü, 3. şahıslara da ücretli analiz hizmetleri sunmaktadır. .
Analiz Listesini görmek için tıklayınız
Dış Analiz Talep Formunu indirmek için tıklayınız.
facebook-lab
LABORATUVARLAR
Dörtyol Tesisi Laboratuvarları :
Spektral Analiz Lab., Numunelendirme ve Kromatografi Lab., Merkez Lab., Boya Lab.

Dilovası Tesisi Laboratuvarları :
Merkez Lab., Boya Lab.

 
Spektral Laboratuvarı:
Ark Ocağı, Pota Ocağı, Vakum Altında Gaz Giderme Ünitesi ve Sürekli Dökümlerden alınan sıvı metal üretiminin her safhasındaki proseslerin kontrolünü sağlar. İki adet OES cihazı, birer adet C-S ve N-O-H tayin cihazı ve ilgili numune hazırlama ekipmanları ile donatılmış bu laboratuvarımız müşteri şikayetleri ve araştırma amaçlı numunelerde de analizler yapmaktadır.
Konusunda yetişmiş çalışanların yaptığı analizlerden elde edilen veriler, otomasyon sistemi ile sertifikasyon safhasına kadar ilgili tüm birimlerle anlık paylaşılmaktadır.
 
Numunelendirme ve Kromatografi Laboratuvarı :

Üretim prosesi, ürün kalite ve maliyetini doğrudan etkileyen tüm hammaddelerin numune alım işlemleri, ilgili standart ve talimatlar doğrultusunda bu laboratuvarımız tarafından yapıır. Yığın, kamyon, IBC, Varil, Külçe… gibi değişik şekillerde stok sahalarına gelen hammaddelerden alınan numuneler, dörtleme, kırma, öğütme, eleme, talaş alma… gibi standart yöntemlere göre analize hazırlanır ve ilgili laboratuvara analizi yapılmak üzere gönderilir.

Hava ayrıştırma tesisinin ürettiği Azot, Argon ve Oksijen gibi gazların proses ve ürün analizleri 3 adet GC cihazı bulunduran bu laboratuvarımız tarafından sürekli kontrol altında tutulur.

 
Boya Laboratuvarları (Dörtyol-Dilovası) :

Dörtyol ve Dilovası tesislerinde, boyalı sac üretiminde kullanılan tüm boyalara ait her partinin girdi kontrol testleri ilgili spesifikasyonlar baz alınarak bu laboratuvarlar tarafından yapılır. Renk yönetim sisteminin önemli bir unsuru olan ortak master paneller, eşgüdüm kalibrasyon, doğrulama ve kıyas çalışmaları ile renk sürekli stabil tutulabilmektedir.

Boya laboratuvarları, üretilen her bobinden standartlara uygun testler yapar ve sertifikasyon safhasına kadar tüm ilgili birimlerin kullanımı için otamasyon sisteminde bu verileri paylaşır.

Boyalı saclara ait korozyon özellikleri, Nötral Tuzlu Sis Testleri ve Hızlandırılmış yaşlandırma testleri ile bu laboratuvar tarafından izlenir.

Bir çok araştırma ve müşteri şikayetleri için de test ve araştırmalar konusunda uzman personel ile yine bu laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

 
Merkez Laboratuvarları (Dörtyol-Dilovası) :

Dörtyol ve Dilovası tesslerindeki Merkez laboratuvarlarında, hammadde girdi kontrol testlerinin yanı sıra, sular, atıklar, üretim proses tanklarında kullanılan kimyasallar, çinko potası analizleri ve galvanizli ürünlerin son kontrol testleri ilgili uluslararası standartlara göre yapılmaktadır.

İki adet ICP-OES, 3 adet spektrofotometre, Tuzlu Su Sisi Test Kabinleri vb. son derece gelişmiş ekipmanları bünyesinde bulunduran Merkez Laboratuvarlarımız, Galvanizli sacların korozyon testlerini ve diğer araştırma projelerine ait testleri yapmaktadır.

Merkez laboratuvarı bünyesinde bulunan yağ laboratuvarı, üretim sistemlerinde kullanılan her türlü yağın girdi ve proses testlerini ilgili standartlara göre yapmaktadır.

 
 


© 2016 MMK METALURJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. ALL RIGHTS RESERVED.
Özerli Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:342/91 Dörtyol / Hatay
Tel. : +90 326 770 10 00 (Pbx) Fax : +90 326 718 16 18