İNSAN KAYNAKLARI

icon_mavi MMK Metalurji;

  • icon_gray Dünya genelinde yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerinde elde ettiği büyük başarıda “İnsan”ı en önemli “Değer” olarak görür ve tüm süreçlerinin merkezinde “İnsanı” ön planda tutar.
  • icon_gray Büyük ve mutlu bir  “Aile” olarak birlikte çalışma prensibini ilke olarak benimsemiştir.
  • icon_gray Çalışanların, bünyesinde bulunmaktan gurur duyacakları bir Şirket olmayı amaçlamıştır.
  • icon_gray Sürdürülebilir başarının kaynağının çalışan memnuniyetini artırmak olduğuna olan inançla; sürekli gelişim, paylaşım, bilgi, beceri ve yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik planlı, bilimsel ve stratejik çalışmalar yürütmeye odaklanmıştır.
  • icon_gray Tüm iş süreçlerinde, adil, objektif, saygılı, duyarlı ve etik olmayı hedeflemiştir. 

icon_mavi İşe Alım
MMK Metalurji İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğü’nün açık pozisyonlar için ilk hedefi, MMK Metalurji vizyon, misyon ve değerlerine uygun adayı bulmaktır. Bu amaçla, tarafımıza, web sitemizden, insan kaynakları sitelerinden ya da doğrudan ulaşan iş başvuruları, işe alım uzmanlarımız tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur, uygun görülen adaylar işe alım sürecinin ilk aşaması için davet edilir. Söz konusu ilk aşamada, adaya, uluslararası kabul görmüş bir “Kişilik Envanteri” ve “Yabancı Dil Testi” uygulanır. Yine işe alım uzmanlarımız tarafından “Yetkinlik Bazlı Mülakat” yöntemi ile işe alım sürecinin ilk aşaması neticelendirilir. İlk aşamada olumlu değerlendirilen adaylar ilgili departmanın orta ve üst düzey yöneticileri ile görüşme yapmak üzere tekrar davet edilir. Tüm bu süreçlerin sonunda başarılı bulunan adaya iş teklifinde bulunulur.  

icon_mavi Oryantasyon Programı
Oryantasyon programının amacı, yeni çalışanlarımızın, MMK Metalurji’nin tarihi, temel ilke ve politikaları, organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olarak adaptasyonunu kolaylaştırmaktır.  Bu amaçla, yeni işe başlayan kişiye, görev yapacağı departmandan bir “Destek Kişi” tayin edilir, söz konusu destek kişi, Oryantasyon Programı süresince yeni çalışma arkadaşımızdan birinci derecede sorumlu olup ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur. Oryantasyon programı sonunda kişiye “Oryantasyon Değerlendirme” anketi uygulanır ve Şirketimizle ilgili ilk izlenimleri ve Oryantasyon Programı konusundaki görüşleri alınır. Elde edilen veriler süreç iyileştirme çalışmalarına ışık tutar.

icon_mavi Performans Yönetim Sistemi
MMK Metalurji için performansı  değerlendirmek bir araçtır, amaç performansı yönetmektir. Bu amaçla; mevcut her pozisyon için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış iş tanımları ve bu iş tanımları için belirlenmiş yetkinlikler doğrultusunda Performans Yönetim Sistemimiz ölçülebilir, objektif ve şeffaf parametreler içermektedir. Şirket stratejilerine uygun kurumsal hedeflerden yola çıkarak oluşturulan bireysel hedeflerin de değerlendirildiği bu sistem;

  • icon_gray Kişinin kendi kendisini değerlendirmesi sağlanarak farkındalığını ölçmemizi sağlayan bir imkan yaratmakta,
  • icon_gray Yöneticilerinin yapacağı değerlendirme neticesinde karşılıklı görüşme yapılmasını sağlayarak sonuçların derinlemesine analizinin yapıldığı şeffaf bir ortam oluşturmakta,
  • icon_gray Bu sayede elde edilen objektif veriler, kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve eğitim ihtiyaçlarını belirlememize olanak sağlamaktadır.  

icon_mavi Eğitim
Alanında uzman eğitmen ve eğitim kuruluşları ile çalışarak iş arkadaşlarımızın çok yönlü gelişimlerinin sürekli sağlanması, iş hayatındaki çalışmalarında ve günlük yaşamlarında en iyi sonuçlara ulaşmaları en büyük amacımızdır. Düzenli aralıklarla, alınan eğitimlerin değerlendirilmesini ve etkinliklerinin ölçülmesini sağlayarak yaşayan dinamik bir süreç oluştururuz.

icon_mavi Öneri ve Ödül Sistemi
MMK Metalurji, çalışanını iyileştirme süreçlerine dahil eder ve bu yöndeki fikirlerine değer verir. Bu amaçla iş arkadaşlarımızdan gelen iyileştirme önerilerini değerlendirmek üzere komiteler kurulmuş olup, bu komitelerde değerlendirilerek uygulamaya alınan önerilerin sahipleri, Şirket genelinde düzenlenen genel katılımlı bir törenle ödüllendirilmektedir.

icon_mavi İş Başvurusu
Şirketimize iş başvurusu yapmak isteyen adaylar

Online başvuru ve Açık pozisyonlar : http://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=mmk metalurji© 2016 MMK METALURJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. ALL RIGHTS RESERVED.
Özerli Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:342/91 Dörtyol / Hatay
Tel. : +90 326 770 10 00 (Pbx) Fax : +90 326 718 16 18